- Podaci o Kompaniji -

Puni Naziv Kompanije:Hertex d.o.o. Modriča
Adresa Sjedišta:Petra Bojovića bb, 74480, Modriča, Bosna i Hercegovina
Broj Telefona:+387 53 / 921 - 413
Email:info@hertex.ba
PDV Broj:403295010004
ID Broj:4403295010004
Broj Žiro Računa Raiffeisen:1610450061720070
Broj Žiro Računa Unicredit:3383902266138806